Back-Gammon.dkSpelstrategi

Springspel
Det här är den enklaste spelstrategin. Man försöker komma framåt så snabbt som möjligt, undvika kontakt med motståndaren och föra sina sista stenar förbi dennes sista. Sen gäller det bara att slå så högt som möjligt. Den här strategin ger fördel till den spelare som ligger före, dvs har lägst antal pips.
Springspelet är den mest överblickbara strategin och passar därför bra för nybörjaren.

Springspel


Blockadspel
När du har flera blockerade fält efter varandra kallas det en blockad. En blockad kan vara mycket fördelaktig eftersom den gör det svårt för motståndarens stenar att passera. Särskilt bra är en blockad i ditt bo, som kan hindra motståndaren att spela in stenar från muren. Om din motspelare är instängd bakom en blockad kan han tvingas göra drag som förstör hans ställning, genom att han flyttar stenar som han egentligen ville låta stå. Vid blockadspel kan det därför faktiskt vara en fördel att ligga lite efter, alltså att ha ett högre pips-tal än motståndaren. Du har bättre timing och kan kontrollera spelet så att du kanske slipper förstöra din ställning.

Blockadspel


Bakspel
Om du hamnar i ett läge där du har många stenar i motspelarens bo, behöver du inte nödvändigtvis avstå från motståndarens dubblingar och ge upp partiet. Istället kan du använda en defensiv strategi som kallas bakspel. Det är ett tekniskt mycket krävande spel och om du väljer den strategin finns det en rad avgörande faktorer du måste beakta. Du måste ha två eller fler block i motståndarens bo (ankare). De bästa kombinationerna är 4-2, 3-2 och 3-1, i turordning. Övriga kombinationer är det som regel bäst att undvika på grund av den stora risken för gammon och backgammon. Men det räcker inte med att besätta de nämnda positionerna, timingen spelar också stor roll. Du måste lyckas slå en av motståndarens stenar i hans bo utan att din ställning och dina block förstörs.


Blockadspel och bakspel är svårare än springspel och de leder oftare till gammon och backgammon, för båda spelarna. Glöm dock inte att om du ligger efter är det ofta fel att överge ett ankare i motspelarens bo. Ankaret kan vara din bästa chans att vända spelet.

Bagspil


Back to Tips & Tricks
Newsletter
Back-Gammon.dk/se NewsletterBack-Gammon Newsletter
William Hill
William Hill
Skill games online