Back-Gammon.dkÖppningsslag

Det är viktigt att lära sig de bästa dragen för olika öppningsslag så att du får en så bra start som möjligt i varje parti. Dessutom får du en bättre förståelse för spelet om du förstår dig varför de olika slagen bör spelas som vi beskriver.
I tabellen nedan ser du hur olika öppningsslag ska spelas enligt vår mening. Två olika tärningar ger 15 kombinationer. Dessutom finns det sex dubbelslag, men det ska noteras att dubbletterna normalt sett inte används som öppningsslag. Däremot kan du ju slå dem som ditt första slag efter att motståndaren har öppnat. Bredvid varje slag finns en bild som visar draget.

Startposition:
Åbningsposition


Slag Bäst drag Förklaring Bild
1,1 8/7 6/5 Du besätter båda de viktiga fälten 7 och 5. -
2,2 13/11 6/4 Ger bra band (besatta fält) och chanser att besätta de viktiga fälten 7 och 5 i kommande kast. -
3,3 13/7 Besätter ett viktigt fält. -
4,4 24/20 13/9 Ger dig ett framskjutet ankare (ett band långt ut i motståndarens bo) ochj besätter fält 9, en bra utgångspunkt för blockadspelet. -
5,5 13/3 Bra slag för pips-räkningen, men ger ingen bra ställning. -
6,6 24/18 13/7 Det bästa öppningsslaget. Bra för pips-räkningen samt besätter viktiga fält. Om motståndaren följer upp med ett dåligt slag kan du överväga en dubbling. -
5,6 24/13 Flyttar ut en pjäs från motståndarens bo. Leder ofta till springspel.
4,6 8/2 6/2 Ger dig två block i ditt bo.
4,5 24/20 13/8 Öppnar för ett framskjutet ankare i motståndarens bo.
3,6 24/18 13/10 Öppnar för bra blockeringar i kommande slag. Om du föredrar springspel kan 24/15 vara att föredra.
3,5 8/3 6/3 Skapar ett bra block i ditt bo.
3,4 13/10 13/9 Ger mångfaldiga chanser till senare blockeringar.
2,6 24/18 13/11 Öppnar för bra blockeringar i nästa drag, på både 7 och 5 och dessutom på 18, vilket försvårar motståndarens spel en hel del.
2,5 24/22 13/8 Gör det möjligt att skapa ett ankare i motståndarens bo.
2,4 8/4 6/4 Skapar ett bra block. Ett bra öppningslag.
2,3 13/10 13/11 Ger goda möjligheter i kommande drag.
1,6 13/7 8/7 Viktig blockering på fält 7. Fälten 7 och 5 är de viktigaste att besätta i spelöppningen.
1,5 24/23 13/8 Svårt öppningsslag, men du bäddar för ett ankare i motspelarens bo.
1,4 13/9 24/23 Bäddar för block framför och i ditt bo, samt ankare i motståndarens.
1,3 8/5 6/5 Det bästa öppningsslaget (förutom en del dubblar). Du besätter den viktiga position 5.
1,2 13/11 6/5 Om dina blottor inte slås har du stora möjligheter i nästa slag. Blir du slagen på position 5 kan du använda en sexa i nästa slag. Istället för 6/5 kan du annars spela 24/23 som öppnar för ett framskjutet ankare i motspelarens bo.


Back to Tips & Tricks
Newsletter
Back-Gammon.dk/se NewsletterBack-Gammon Newsletter
William Hill
William Hill
Skill games online