Back-Gammon.dkAnalysprogram för backgammon

Om du vill utveckla dina backgammonfärdigheter snabbt rekommenderar vi att du provar ett bra analysprogram, t.ex. Snowie eller GNU. Du kan lära dig mycket av dem, eftersom de (i stort sett) alltid visar det bästa möjliga draget. Du spelar alltså mot en räknemaskin som visar om du spelar optimalt eller inte. Och det gäller både hur du använder tärningsslagen och dubblingskuben. Dessutom kan du ladda ner dian gamla spel från nätet och låta programmet analysera dem. Programmen bygger på flera miljoner spelsimuleringar. Under spelet ser du dina vinstchanser i procent och du kan få tips om dubblingskuben. Det här är den logiska fortsättningen när du har gått igenom backgammonskolan på Play65.

Snowie Backgammon
Snowie anses av många som det bästa analysprogrammet för backgammon. Tyvärr är priset rejält tilltaget, $365 för proffsversionen och $100 för studentupplagan. Klicka här för att köpa Snowie.

GNU Backgammon
GNU är också ett mycket bra analysverktyg. Det är inte lika starkt som Snowie, men närapå, och därtill är det gratis! Därför rekommenderar vi gärna GNU. I de följande avsnitten hittar du våra instruktioner för hur man använder GNU. På GNUs webbplats kan du ladda ned mjukvaran gratis.


GNU Backgammon - Användarguide

Starta nytt spel
När du startar GNU öppnas det här fönstret:

Opstartsbillede ved GNU


Du startar ett nytt spel genom att klicka på New i övre vänstra hörnet. Då öppnar sig fönstret nedan där du anger inställningar för matchen.

Start af nyt spil


Här väljer du bl.a. speltyp. Förhandsalternativet är en match till sju poäng. Om du vill ha löpande tips väljer du Tutor mode. Om du gör ett tvivelaktigt drag eller tveksam dubbling, kommer du då få en varning från programmet. Under ”Modify player settings” ställer du in nivån när det gäller spelstyrka på brädet och dubblingskuben var för sig. Ju högre nivå, desto mer betänketid krävs. Ställ både Checker play och Cube decisions på Supremo. Om du ställer nivån högre kan GNU bli plågsamt långsam.

För att flytta dina stenar kan du antingen använda vanlig drag-och-släpp, eller klicka på olika sätt. Om du klickar på ett tomt fält flyttas två stenar dit – om möjligt. Du vänsterklickar på en sten för att flytta stenen enligt den höga tärningen och högerklickar för att utnyttja det låga. Om GNU erbjuder dubbling accepterar du med vänsterklick och avböjer genom högerklick.

Under spelets gång
Du kan i varje läge be GNU om råd genom att klicka på Hint. Om du spelar i tutor mode öppnas automatiskt följande fönster om du gör ett tveksamt drag:

GNU tutor


För att lära sig spelet är det viktigt att man tänker igenom sitt drag ordentligt innan man ber om hjälp. När du klickar på Hint listas alla möjliga drag i ordning efter hur bra de är. Ditt valda drag markeras med rött.

GNU hint


Vi föreslår att du till att börja med alltid klickar på MWC. Istället för chansen att vinna matchen visar GNU Backgammon Equity, vilket är till större nytta. En equity på +0.2 betyder att du beräknas vinna ca $0,2 i en $1-match. I Diff-kolumnen ser du hur mycket sämre ditt valda drag är än det optimala.
Om du markerar ett drag i listan och klickar på Show, visas draget. Klicka igen på Show så flyttas de tillbaka. Här är det åter viktigt att du noggrant tänker igenom varför GNU väljer det draget, om du vill lära dig spelet.
Handlar det om en dubbling öppnas följande fönster när du klickar på Hint:

Dobling ved GNU Backgammon


GNU visar din equity för vart och ett av dina alternativ och anger vilket av dem som är bäst. I det här fallet lönar sig en dubbling, eftersom din equity ökat oavsett om din motståndare accepterar eller avböjer dubblingen.

Analys

Åbning


Med framåt- och bakåtpilarna kan du stega mellan tidigare spelade partier och utförda drag. Har du spelat klart ett parti och vill analysera det, klickar du först på bakåtpilen, sen på Analyse och Analyse game. Felaktiga drag och dubblingar visas då, och du kan åter använda Hint-funktionen som hjälp.

Under Edit kan du placera ut stenarna så som du vill ha dem. Använd vänster och höger musknappar för att placera ut stenarna, och GNU kan sedan hjälpa dig att analysera positionen. Under Position ID hittar du koden för den aktuella positionen. Du kan enkelt återupprätta en position genom att skriva in dess kod här.

Klicka här för att besöka GNUs hemsida.

Back to Tips & Tricks
Newsletter
Back-Gammon.dk/se NewsletterBack-Gammon Newsletter
William Hill
William Hill
Skill games online